Elżbieta Urbańska-Golec
kandydatka na urząd Burmistrza Wielunia

Reprezentuję Obywatelski Wieluń, komitet wyborczy z ambicją i potencjałem wprowadzenia ożywczych zmian w mieście i gminie Wieluń. My, wieluńska społeczność, zasługujeMY na więcej! Idziemy do wyborów grupą fantastycznych osób, których siłą jest zaangażowanie, wiedza, umiejętności i pasja w działaniu. To ludzie pełni świetnych pomysłów. Nasz komitet Obywatelski Wieluń to zarazem drużyna zorientowana na budowanie prawdziwej wspólnoty.

Kilka słów
o mnie

52 lata, mężatka, syn student UJ.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego- Wydział Filologiczny, ukończone studia podyplomowe na
AJD /Zarządzanie Oświatą/ oraz Uniwersytet Warszawski /studia interdyscyplinarne/.

Od prawie 30 lat związana z Wieluniem, od 2011 r. dyrektor Zespołu Szkół nr 1. Członkini Rady
Społecznej Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz Wydziału Materiałoznawstwa.

Czynnie współpracuje z organizacjami wspomagającymi szkolnictwo zawodowe, pracodawcami i innymi
instytucjami rynku pracy. Członkini Sektorowej Rady Nowoczesne Usługi Biznesowe przy PARP, zasiada
w Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu.

Współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej, organizatora m.in. Ogólnopolskiej
Olimpiady „Buduj z Pasją”. Zaangażowana i wspierająca organizację wielu akcji charytatywnych w
środowisku szkolnym i lokalnym.

Prywatnie miłośniczka czytania, interesuje się malarstwem i designem, prowadzi aktywny tryb życia.

ZałsugujeMY na więcej!

Duże doświadczenie menedżerskie, własne pomysły na rozwój Wielunia i gminy, umiejętność współpracy z różnymi środowiskami ponad podziałami – to niektóre tylko atuty, które predysponują mnie do sprawowania urzędu burmistrza. 

W Zespole Szkół nr 1 zrealizowałam ambitne projekty inwestycyjne i inicjatywy społeczne. Teraz przyszedł czas na kolejne wyzwania i szersze działanie na rzecz społeczeństwa i miasta. 

Przed Wieluniem stoją wielkie wyzwania. Aby im podołać, w samorządzie potrzeba ludzi kompetentnych, odpowiedzialnych, z wiedzą, świeżymi pomysłami, kreatywnych, odważnych. Taka właśnie jest drużyna Obywatelskiego Wielunia. 

Marzy nam się trochę inny Wieluń. Przyjazny wszystkim mieszkańcom, czerpiący siłę z różnorodności, otwarty na oddolne inicjatywy, mądrze zarządzany, zielony, obywatelski…

Wieluniowi potrzebne są nowe pomysły, przeformułowanie celów, zmiana stylu zarządzania, szersze włączanie społeczeństwa w procesy miastotwórcze. Potrzebny jest dopływ świeżej energii do samorządu. Wieluń ma wielki potencjał, aby rozwijać się prężniej. 

Nasz program dla Miasta i Gminy Wieluń to gruntownie przemyślane propozycje. Mieszkańcy zasługują na więcej, a my wiemy, jak zrobić, aby Nasza Mała Ojczyzna stała się lepszym miejscem do życia. 

Do tego potrzeba przede wszystkim mądrego zarządzania, a moim potencjałem jest duża konsekwencja w realizacji planów.

Kandydaci do Rady Miejskiej

Program Wyborczy

DOBRE MIEJSCE
DO ŻYCIA

BIZNES / PRACA

AKTYWNE
SPOŁECZEŃSTWO

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

ZRÓWNOWAŻONA
MOBILNOŚĆ

INICJATYWY
PROSPOŁECZNE

BEZPIECZEŃSTWO

ŚRODOWISKO

DZIEDZICTWO/TURYSTYKA
PROMOCJA WIELUNIA

EDUKACJA/KULTURA

Pakiet Sołecki

Komitet Wyborczy Wyborców
OBYWATELSKI WIELUŃ

Działamy dla Wielunia od 5 lat 

Obywatelski Wieluń został założony w 2019 roku przez Zbigniewa Rybczyńskiego. Organizacja postawiła sobie za cel aktywne działania na rzecz zrównoważonych rozwiązań dla miasta i gminy. Przykładem może być inicjatywa wyposażenia przejść dla pieszych w inteligentne systemy oświetleniowe, która odniosła sukces w wojewódzkim budżecie obywatelskim. 

Doszliśmy do momentu, w którym nie chcemy już tylko być tymi, którzy proponują, inicjują, działają na mikroskalę. Wieluń potrzebuje dobrych zmian w dużej skali. ZasługujeMY na więcej i dlatego chcemy wziąć bezpośrednią odpowiedzialność za rozwój Naszej Małej Ojczyzny. 

Jesteśmy pierwszym komitetem zgłoszonym do Komisarza Wyborczego w Sieradzu. To dowód, że jesteśmy bardzo dobrze zorganizowanym zespołem. Tak samo będziemy działać w samorządzie.

Wprowadzimy Miasto i Gminę na nowe tory 

Dla osób, które uważnie śledzą działania podejmowane pod szyldem Obywatelski Wieluń, postulaty zmian nie powinny być żadnym zaskoczeniem. Podejmowaliśmy konkretne inicjatywy, które miały otworzyć Wieluń na nowe trendy, obecne już od dawna w wielu miastach. 

Sposób i tempo wcielania ich w życie nie są jednak satysfakcjonujące. Zrozumieliśmy, że w istniejących strukturach samorządowych szereg ważnych tematów nie ma szansy zaistnieć w oczekiwanym wymiarze i czasie.

Uważamy, że dotychczasowa formuła zarządzania miastem i gminą wyczerpała się. Dlatego robimy krok naprzód i podejmujemy rękawicę, aby wprowadzić Miasto i Gminę Wieluń na nowe tory. 

Nie chcemy burzyć

Czas na ożywcze zmiany, wprowadzane jednak w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny. Mamy duży szacunek dla historii naszego królewskiego miasta i dorobku pokoleń wielunian. Chcemy umiejętnie czerpać z dziedzictwa przodków, aby pogodzić tradycję z nowoczesnością. 

Zamierzamy kontynuować rozwiązania korzystne dla gminy i jej mieszkańców. Nie chcemy burzyć. 

Inaczej ukierunkujemy niektóre obszary działalności, będące w kompetencjach wieluńskiego samorządu. Wszytko to, co dobre, zostanie nie tylko utrzymane, ale i wzmocnione. 

Obywatelski Wieluń – założenia programowe

Nasz program dla Miasta i Gminy Wieluń to gruntownie przemyślane propozycje. Przyspieszymy z remontami dróg, rozbudujemy sieć ścieżek rowerowych, postawimy mocny akcent na programy zdrowotne i społeczne, nadrobimy zaległości w obszarze energetyki odnawialnej.

Musimy sięgnąć po środki zewnętrzne na ważne i oczekiwane inwestycje, m.in. z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Nowy basen i halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5 trzeba zaprojektować na miarę możliwości Wielunia. 

Budowa mieszkań czynszowych - to kolejny kluczowy dla nas temat. Przyłożymy wagę do tworzenia dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw. Usprawnimy działalność urzędu i wprowadzimy udogodnienia dla obywateli. Bardzo istotne jest szersze otwarcie na organizacje społeczne. 

Uczynimy miasto bardziej zielonym i przyjaznym dla każdego mieszkańca. To wymaga także przemyślanej polityki przestrzennej.  

W pełniejszy sposób wykorzystamy potencjał Wielunia, także jego walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Wykreujemy nowy wizerunek miasta. To tylko niektóre założenia programu Obywatelskiego Wielunia.

Jesteśmy otwarci na rozmowę o Wieluniu 

Witajcie w świecie Obywatelskiego Wielunia. Wspólnie naprawdę możemy wykreować miasto i gminę naszych marzeń. Masz pytanie, pomysł, chcesz nam pomóc? Zapraszamy do kontaktu: obywatelskiwielun@gmail.com.

Multimedia

Kontakt

KWW Obywatelski Wieluń
ul. Krakowskie Przedmieście 24
98-300 Wieluń
obywatelskiwielun@gmail.com